Széchényi 2020

EFOP-4.2.1-16-2017-00012 - Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése


Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása

 

A. beruházási elem:

 

Az intézmény minden Campusán:

 

• oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás,
• a hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása,
• előkészítő és felzárkóztató programokat valamint a vállalati-felsőoktatási kooperatív képzések és rövid ciklusú felsőoktatási képzések infrastrukturális fejlesztése,
• felsőoktatási át- és továbbképzési infrastruktúra fejlesztése,
• a legjobb elérhető technológia kritériumainak megfelelő, a gyakorlati képzést támogató műszer és labor fejlesztések,
• a nemzetközi képzési-kutatási programok szélesítését, illetve a tudományos utánpótlást biztosító beavatkozásokat segítő, a hallgatók által használt, a képzési tevékenységbe teljesen integrált eszközök, műszerek, demonstrációs eszközök, berendezések beszerzése, különösen az MTMI szakokon
• tudásbázis, könyvtár, közgyűjteményi szolgáltatásokat bővítő és modernizáló beruházások, az open access publikálási és tanulási formák infrastrukturális alapjainak bővítése: tárhely kapacitás biztosítása, hallgatói állomások kiépítése, mobil eszközök beszerzése,
• a felsőoktatási könyvtárak tanulási tereinek többcélú fejlesztése. Csoportos tanulásra, projektmunkára, kiscsoportos képzési programok, interaktív és önfejlesztő programok lebonyolítására alkalmas, modulárisan továbbfejleszthető informatikai infrastruktúrával felszerelt helyiségek kialakítása
• digitális kompetenciafejlesztést szolgáló eszközbeszerzések.

 

E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézményünk esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása. „Delta épület"

 

• építés, bővítés, felújítás, átalakítás.
• hallgatói terek kialakítása, bútorozása, oktatástechnológia eszközök beszerzése.
• kiszolgáló terek kivitelezése.

 

További feladataink:

 

• A WiFi elérés kiépítése és bővítése a Campusoknál
• A női oktató és kutatói utánpótlás növelés elősegítése érdekében olyan női hallgatók és oktatók részvételét elősegítő beruházás, amely a nők részmunkaidős, távmunka lehetőségeit segítik elő, valamint a telephelyeken gyerekbarát megoldásokat valósítanak meg (pelenkázó és szoptató terek, gyereksarkok, gyerekmegőrző)

 

 


< Vissza