Széchényi 2020

EFOP-4.2.1-16-2017-00012 - Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése


A projekt céljainak meghatározása


Az IFT függelék 9. pontjában kifejtettekhez az alábbiak szerint kapcsolódik jelen projektünk:

Az Eszterházy Károly Egyetem az EFOP-4.2.1 konstrukcióban alapvetően oktatásban használt eszközök beszerzését, modernizálását, műszer és laborfejlesztést tervezi.


A fentiek működéséhez, elhelyezéséhez szükséges építés, épületbővítés, felújítás, melynek keretében az intézmény Leányka úti telephelyén található „Delta-épület" megújítását tervezi.


Fejlesztés indokoltsága: Tervezőgrafikai Ma, Ba duális képzés kialakításához oktatási tér fejlesztése, eszközfejlesztés, a sporttudományi képzésfejlesztéshez és kutatásfejlesztéshez kapcsolódó laborfejlesztés szükséges.


Szükséges fejleszteni az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának és a tudáshoz való hozzáférés informális-nem formális tanulást biztosító infrastrukturális feltételeket.


Célunk az intézményünk gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése, a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, versenyképes szolgáltatásokat nyújtása. A projekt megvalósításával a hallgatói terek, hallgatók által használt oktatási eszközök, laborok megújulhatnak, valamint az épület felújítással a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésének minőségi hátterét biztosítjuk.

 

Jelen pályázatban az alábbi beruházási elemekre nyújtunk be projektjavaslatot:

• A. beruházási elem: Oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás
• E. beruházási elem: Egyetemi integrációval érintett intézmények esetében az integrációból fakadó átszervezések, épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása.

 

További céljaink:
Az intézményünk gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyen képes nyújtani. A projekt megvalósításával a hallgatói terek, hallgatók által használt oktatási eszközök megújulnak a hallgatók gyakorlati és elméleti képzésének javítása érdekében.

 

Horizontális célként tűztük ki:

• a WiFi elérés kiépítést az fejlesztendő épületben,
• A női oktató és kutatói utánpótlás növelését célzó, hiánypótló beruházás megvalósítása (a nők részmunkaidős, távmunka lehetőségeit segítik elő, valamint a telephelyeken gyerekbarát megoldások kialakítása)

 

 

 

 

 


< Vissza