Széchényi 2020

EFOP-4.2.1-16-2017-00012 - Az Eszterházy Károly Egyetem infrastrukturális fejlesztése


Összefoglaló

17 | 10 | 25.
Eszterházy Károly Egyetem

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE

 

Projektünk célja, az Eszterházy Károly Egyetem oktatással, kutatással, gyakorlati képzéssel kapcsolatos infrastruktúráját fejlesztése, valamint az Egri Campus legrosszabb állapotú oktatási épületét megújítása, bővítése annak érdekében, hogy versenyképes, a kor igényeinek megfelelő felsőoktatási szolgáltatásokat nyújtsunk a térség lakossága számára. A projekt 9,69 millió forint Európai Uniós támogatással valósul meg.


Jelen pályázat keretében Egyetemünk az alábbi beruházási elemekre pályázik:


A. beruházási elem: oktatási eszközfejlesztés, műszer és labormodernizálás
E. beruházási elem: egyetemi integrációval érintett intézmények esetén épület-racionalizálás infrastrukturális hátterének biztosítása


A pályázat adta lehetőséggel élve az egri Leányka úti Delta épület felújítását kívánjuk megvalósítani a hallgatók elméleti és gyakorlati képzésének javítása érdekében. Az igen rossz állapotban levő épület felújításával és bővítésével modern, korszerű, minden igényt kielégítő oktatási és hallgatói terek jönnek létre.


Az Egyetem informatikai, oktatási és kutatási infrastruktúrájának fejlesztése során a legmagasabb hallgatói létszámmal büszkélkedő szakokhoz kapcsolódó fejlesztésre helyeztük a hangsúlyt. Pályázatunkban így az alábbi területek kapnak hangsúlyt: Informatika, sporttudomány, rekreáció, vizuális művészetek, gazdasági képzések, pedagógusképzés. Ezzel megvalósul a "Fokozatváltás a felsőoktatásban" c. felsőoktatási stratégia kiemelt fejlesztendő képzési területeihez való illeszkedés.


Az A beruházási elem kapcsán az alábbi tevékenységek kerültek tervezésre: oktatási eszközfejlesztés, labormodernizálás, a hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálása, távoktatást támogató infrastruktúra kiépítése. MTMI szakokon megvalósuló laborfejlesztés, digitális kompetencia fejlesztést szolgáló eszközbeszerzés.


A munkaerő-piaci kompetenciák hathatósabb elsajátítását támogatja a kialakításra kerülő taniroda és tréningtermek, valamint a felújítással érintett informatika termek. A pályázat lebonyolítása során kialakított, felújított informatika termek megteremtik az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátításának infrastrukturális feltételeit, valamint lehetőséget nyújtanak át- és továbbképzések lebonyolításához. Ez a fejlesztési elem támogatja és szolgálja a DOS-ban meghatározott digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló célok megvalósulását.


A horizontális célként megjelenő WiFi elérés kiépítése intézményünkben már megvalósult és folyamatosan működő szolgáltatás. A női oktatói és kutatói utánpótlás növelése elősegítése érdekében a meglevőkön túl további pelenkázókat és szoptató tereket alakítunk ki épületeinkben.


Úgy véljük, hogy a létrejövő modern oktatási terek és az oktatásba integrált, kor igényeinek megfelelő eszközpark hozzájárul a felsőoktatási részvétel növeléséhez és a hallgatók munkaerő-piaci kompetenciáinak és gyakorlati készségeinek javításához.


< Vissza